You are currently viewing Međunarodni dan Civilne Zaštite

Međunarodni dan Civilne Zaštite

Međunarodni dan Civilne zaštite, obeležili smo učešćem u pokaznoj vežbi u gimnaziji ”Laza Kostić”, u saradnji sa Vatrogasnim Savezom grada Novog Sada, Vatrogasno Spasilačkom jedinicom Novi Sad, Dobrovoljnim vatrogasnim društvima Budisava i Kisač, Zavodom za hitnu medicinsku pomoć i Crvenim Krstom grada Novog Sada.

Međunarodni dan Civilne zaštite obeležava se 1. marta i ima za cilj ukazivanje na značaj Civilne Zaštite u slučaju nesreća i katastrofa koje mogu da pogode naše stanovništvo.

Elementarne nepogode, mirnodopske opasnosti i vanredne situacije predstavljaju najveće opasnosti koje mogu zadesiti zemlju, ugroziti stanovništvo, njihovu životnu sredinu, materijalna, kulturna i druga dobra. Pripremajući se za odbranu zemlje, u sektoru civilne odbrane, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici dužni su da vrše pripreme za zaštitu i spasavanje, posebno u oblasti Civilne zaštite.

Vežba se sastojala od više rizičnih lokacija, a ideja je bila da pokažemo zajednički rad vatrogasaca spasilaca i vatrogasaca iz dobrovolnih vatrogasnih društava. Vežba se sastojala od eksplozije kotlarnice koja se nalazi u dvorištu škole, oslobađanje povređenih iz automobila, ukazivanje medicinske pomoći i gašenje požara nakon eksplozije.