Ko smo mi?

Dobrovoljno Vatrogasno Društvo ‘’Petrovaradin’’ je dobrovoljno, neprofitno i samostalno udruženje građana, slobodno osnovano i organizovano radi ostvarivanja i unapređivanja zaštite od požara i zajedničkih interesa njegovih članova. 

Društvo, u cilju organizovanog ostvarivanja i unapređivanja zaštite od požara i interesovanja njegovih članova:

okuplja i organizuje građane radi organizovanog učestvovanja u aktivnostima u oblasti zaštite od požara, zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, elementarnom nepogodom i drugim vanrednim događajima,

razvija samozaštitu i tehničku kulturu građana i populariše zaštitu od požara i svoje programe,

predlaže aktivnosti i mere zaštite i učestvuje u njihovom ostvarivanju,

okuplja, osposobljava i razvija vatrogasni podmladak kroz vežbe, obuke, kurseve, takmičenja i druge aktivnosti kroz koje se jača svest kod vatrogasnog podmladka o opasnostima i merama zaštite od požara,

organizuje vatrogasna takmičenja, smotre i zabave,

organizuje aktivnosti radi ostvarivanja ličnih sklonosti i interesovanja svojih članova i za njih zajedničkih ili opštih ciljeva,

organizuje protivpožarnu stražu na javnim skupovima i manifestacijama,

organizuje protivpožarnu stražu za pravne subjekte koji zbog delatnosti koju obavljaju imaju zakonsku obavezu prisustva stručno osposobljenih lica iz oblasti zaštite od požara sa odgovarajućom opremom.