Dobrovoljno vatrogasno društvo Petrovaradin je u periodu od prvog januara
do tridesetprvog decembra 2022. godine imao mnogo različitih

aktivnosti.

DVD Petrovaradin je konstatno radio na omasovljavanju članstva.
Učestvovali smo u humanitarnim akcijama, družili se sa decom iz
predškolskih ustanova, osnovnih škola, srednjih škola i visokih školskih
ustanova. Utrošeno je mnogo radnih sati na spremanje prostorija
vatrogasnog doma, uredjenje dvorišta, sredjivanju garaže. Vršena je
popravka krova na objektima društva u više navrata. Davali smo
vatrogasne straže na raznim manifestacijama. Maksimalno smo se trudili
da prisustvujemo na skupštinama drugih dvd-ova, ali bili smo nekoliko
puta bili sprečeni da prisustvujemo i ovim putem im se izvinjavamo.
Operativna jedinica DVD-a je ušestvovala na 26 intervencija od strkturnih
požara, požara na otvorenom i tehničkim intervencijama.
U toku 2022. Godine Članovi operativne jedinice DVD Petrovaradin
uradili su lekarske preglede i 20 naših članova je prošlo obuku za
pripadnike oerativnih jedinica organizovan od strane ministarstva
unutrašnjih poslova, tj. Sektora za vanredne situacije. Nakon ove obuke
DVD Petrovaradin je dobio rešenje da poseduje operativnu vatrogasnu
jedinicu druge kategorije.
 U Periodu od januara do marta meseca iskoristili smo vreme za
druženje sa našim najmladjim članovima.
 -U Aprilu smo imali prolećne radne akcije, repariranje krova
vatrogasnog doma, sredjivanje i popravka vatrogasnih vozila.
Čišćenje prostorija i uredjenje dvorišta
 -U Maju smo učestvovali na mjskim susretima vatrogasaca u
Pivnicama sa četiri ekipe gde su osvojena dva 3 mesta i jedno 5
meto, a jedna kombinovana ekipa je nastupala revijalno.