DVD Petrovaradin

Istorija

Krajem aprila 1874. godine, gospodin Josip Kocher po zanimanju podstolar, pozvao je nekoliko uglednih građana Petrovaradina, na razgovor u svoju kuću. Između ostalih tu su bili: Konstantin Nađ, trgovac, Julijus Jube, činovnik Gradskog poglavarstva opštine „Petrovaradin“, Đoka Živanović, zemljoposednik i Ivan Vuksan, zanatlija. Tada su se dogovorili da osnuju Dobrovoljno Vatrogasno Društvo „Petrovaradin“, kako bi sačuvali zajednicu od sve učestalijih požara na teritoriji opštine. Nakon dogovora sačinjen je zapisnik koji je gospodin Julijus Jube putem Gradskog poglavarstva Petrovaradina službeno poslao Vukovarskoj županiji da odobri osnivanje Dobrovoljnog Vatrogasnog Društva „Petrovaradin“. Nakon razmatranja od godinu dana, Vukovarska županija prihvata zahtev i donosi Rešenje o osnivanju Dobrovoljnog Vatrogasnog društva „Petrovaradin“.

REŠENJE

Na osnovu kojeg se pod brojem 1273, od 03. juna 1875. godine zavodi novoosnovano:
Dobrovoljno Vatrogasno Društvo „Petrovaradin“
a inicijativni odbor se upisuje kao upravni odbor Dobrovoljnog Vatrogasnog Društva „Petrovaradin“.

Upravni odbor, nakon primljenog rešenja Vukovarske županije, odmah saziva osnivačku skupštinu. Osnivačka skupština je održana 11.06.1875. godine i na njoj je bilo prisutno 17 građana Petrovaradina. Kao datum osnivanja Dobrovoljnog Vatrogasnog Društva „Petrovaradin“ usvojen je 03. jun 1875. godine.

      Pod tačkom 1 dnevnog reda: izabran je upravni odbor DVD-a i to:
Nadzapovjednik              Josip              Kocher
Tajnik                             Julijus             Jube
Kassier                           Konstantin     Nađ
Zapovjednik penjača      Ivan               Vuksan
Zapovjednik Štrcara       Đoka             Živanović
Člana U.O.                     Heinrik           Fisko
Člana U.O.                    Jožef              Muller
Pod tačkom 2 dnevnog reda: Osnivačka skupština donosi ODLUKU da se U.O. društva obrati pismenim putem poglavarstvu opštine Petrovaradin, sa molbom da se novoosnovanom Dobrovoljnom Vatrogasnom Društvu „Petrovaradin“ dodeli zemljište – plac za izgradnju spremišta i društvene sale.

10. maja 1876. godine, na sednici Upravnog odbora  čita se rešenje poglavarstva opštine Petrovaradin o dodeljenom zemljištu, a već 01. septembra 1876. godine izgrađeno je spremište od dasaka i vatrogasni toranj za osmatranje okoline naseljenog Petrovaradina.
20. marta 1894. godine skupština DVD-a „Petrovaradin“ donosi odluku da se počne sa pripremama za početak gradnje zidane garaže i društvenih prostorija. Krajem 1896. godine izgrađeno je spremište od tvrdog materijala, a 1897. godine izgrađena je društvena sala i stan za domara. 21. septembra 1898. godine prvi put je održana godišnja skupština u društvenim prostorijama novoizgrađenog doma.
Osnivanje DVD-a „Petrovaradin“ imalo je veliki značaj u oživljavanju društvenog života u Petrovaradinu i okolini. Po uzoru na DVD „Petrovaradin“ osnivaju se još neka vatrogasna društva u okolnim mestima Srema i Bačke.

Primarni razlog osnivanja vatrogasnog društva bio je pre svega zaštita građana Petrovaradina i njihove imovine od požara, međutim godinama je Dobrovoljno Vatrogasno Društvo postalo mnogo više. Tu se mladi ljudi edukuju o zaštiti od požara,članovi se druže kako međusobno, tako i sa članovima drugih DVD-a, organizju se vatrogasna takmičenja, a društvo u celini u mnogome učestvuje i utiče na rad i razvoj lokalne zajednice.
Među najvećim požarima, u čijem su gašenju aktivno učestvovali naši članovi, bio je veliki požar u fabrici „Sintelon“ iz Bačke Palanke, 70-tih godina prošlog veka. Nakon ovog požara organizovani su majski sletovi vatrogasaca, koji su kasnije prerasli u Majske susrete vatrogasaca, a čiji je DVD „Petrovaradin“ jedan od osnivača, a njegov predsednik Pavao Sić počasni član organizacionog odbora Majskih susreta vatrogasaca. Svakako ne treba zaboraviti ni aktivno učestvovanje članova DVD-a u gašenju požara za vreme NATO bombardovanja 1999. godine, kao i mnogi drugih.

Dobrovoljno Vatrogasno Društvo „Petrovaradin“ je za 140 godina postojanja vodilo 13 predsednika i to:

Josip Kocher           1875.-1894. Osnivač i prvi predsednik društva
Mile Romić              1894.-1896.
Mato Romić             1896.- 1913.
Vilhem Bem             1913.-1932.
Ferdo Fabijan          1932.-1942.
Vjekoslav Nežić        1942.-1954.
Dragutin Ključec       1954.-1958.
Jakob Pfaifer            1958.-1962.
Slavko Kalić              1962.-1965.
Josip Matak              1965.-1968.
Marko Leš                1968.-1970.
Ivan Barbarić            1970.-1980.
Sić Pavao                 1980-. 2016. Od 2016. godine počasni predsednik
Sić Igor                     Mandat počeo 2016. godine.

Dobrovoljno Vatrogasno Društvo „Petrovaradin“ je dokument vremena u kojem je nastao, kao ogledalo sredine koja ga je uzdigla, govori ne samo o sredini koja ga je negovala i održavala do danas, nego i o njegovom kulturnom, humanom i javnom životu. Slavna i bogata istorija DVD-a „Petrovaradin“ mora biti smernica svim budućim generacijama dobrovoljnih vatrogasaca koji će preuzeti odgovornost svojih prethodnika da usavršavaju i obogaćuju dobrovoljno vatrogastvo u celini spajajući tradicijalno sa modernim.