DVD Petrovaradin

Radne akcije u DVD-u Petrovaradin 2016. godine

Tekuća 2016. godina u DVD-u Petrovaradin bila je radna. Organizovali smo sedam radnih akcija na kojima smo rešavali sva bitna pitanja za DVD koja smo mogli sami da finansiramo. Tako je na prvim radnim akcijama organizovano prebrojavanje, sortiranje i slaganje sredstava, opreme i alata koji se nalaze u garaži društva. Nakon toga rađeno je na uređenju dvorišta, fasade, oluka, ugrađena su još jedna vrata na salu, sanirani su problemi u muškom i ženskom toaletu, sanirani su problemi sa strujom.

dsc03770

Uz pomoć Vatrogasnog saveza grada Novog Sada, gospodina Zorana Kaluđerovića, JGSP-a Novi Sad, privatnih donatora i stručne pomoći ljudi iz vatrogasno spasilačke brigade Novi Sad, člavovi DVD-a popravili su kočnice i kardane na vatrogasnom vozilu TAM 170 T14.dsc04292

I pored svih napora članova za popravku krova iznad sale, kancelarije, kuhinje i toaleta i dalje fale značajna sredstva, koja DVD nije u mogućnosti samostalno da obezbedi, te se ovi radovi, na žalost, i dalje ne mogu izvesti.

Na kraju svih pomenutih radova DVD Petrovaradin je ponovo uradio nešto drugačije. Uz pomoć mladog umetnika Nikole Njegovana oslikani su delovi fasade da bi se na jedan novi i moderan način povećala vidljivost i tako privukli novi članovi.dsc04334dsc04332dsc04335

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *